Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-06-08
P 62/14

SygnaturaP 62/14
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-06-08
TytułPrawo upadłościowe; prawo do sądu*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 1240
Data ogłoszenia sentencji2016-08-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 54 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, ze zm.), uchylony przez art. 428 pkt 36 lit. a ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do zaskarżenia przez dłużnika, niebędącego wnioskodawcą, postanowienia o oddaleniu na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wniosku o ogłoszenie upadłości, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20, art. 22 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał nie wskazał w wyroku na jego skutki oraz na potrzebę podjęcia prac legislacyjnych.

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych zależy od tego, czy są jeszcze prowadzone sprawy na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2016 r. (sprawy wszczęte przed dniem 1 stycznia 2016 r.).

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

*sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157)

Data aktualizacji2018-04-24
GENERUJ RAPORT

Powrót