Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2016-06-21
SK 2/15

SygnaturaSK 2/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2016-06-21
TytułZasady sporządzenia kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji*
PublikatorDz.U. 2016 r. poz. 1243
Data ogłoszenia sentencji2016-08-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania kasacji we własnej sprawie przez adwokata bądź radcę prawnego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Pomimo sposobu sformułowania przez Trybunał Konstytucyjny sentencji wyroku sugerującej, że traci moc obowiązującą wyłączenie możliwości sporządzania i podpisywania przez radców prawnych i adwokatów kasacji we własnych sprawach karnych, literalne brzmienie art. 526 § 2 Kodeksu postępowania karnego wskazuje jednak na zasadność podjęcia prac legislacyjnych celem wykonania wyroku Trybunału. Wskazany przepis nie jest bowiem oparty na konstrukcji wyłączenia uprawnienia określonych podmiotów.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

* sentencja została ogłoszona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).

 

Aktualnie trwają prace koncepcyjne w resorcie odpowiedzialnym za wykonanie orzeczenia.

Data aktualizacji2018-04-24
GENERUJ RAPORT

Powrót