Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-
-budowlanej

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1332Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(art. 16 pkt 2b)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury i Rozwoju
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-08-11
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót