Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
2)    oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1332Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(art. 32 ust.5 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-06-29
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót