Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadającego wymaganiom
przewidzianym dla pism strony, szczególnym wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy,
zawierającego niezbędne pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do
określonych wymagań oraz klauzulę, o której mowa w art. 252 § 1a

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1369Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(art. 256 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Sprawiedliwości
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-08-15
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót