Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
3) warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
i ewidencjonowania wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, dystrybucji, obrotu albo stosowania
w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
kategorii 1

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1030Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 35 ust.7 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót