Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1545Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
(art. 8 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Spraw Zagranicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-11-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót