Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Spraw Zagranicznychprojekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.NIEUzgodnienia wewnątrzresortoweZgłoszony do wykazu prac ministra32
Treść

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1545Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
(art. 43 pkt 1)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-11-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót