Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1579Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(art. 131bb ust.2)
Organ zobligowanyPrezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-07-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót