Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór skierowania na badanie okresowe lub kontrolne,

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 2067Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(art. 71b ust.18 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-12-03
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót