Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-11-26
P 33/12

SygnaturaP 33/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-11-26
TytułZaprzeczenie ojcostwa.
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1439
Data ogłoszenia sentencji2013-12-04
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1) art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.),

2) art. 456 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) w zakresie, w jakim odnosi się do sprawy zaprzeczenia ojcostwa,

- są niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.).

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy powołane w sentencji, w zakresie tam wskazanym, tracą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 4 grudnia 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1RządowyRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnegoKomisja PrawniczaZgłoszony do wykazu prac RMUB13
Data aktualizacji2017-10-10
GENERUJ RAPORT

Powrót