Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-12-05
K 27/13

SygnaturaK 27/13
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-12-05
TytułŚwiadczenie pielęgnacyjne
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1557
Data ogłoszenia sentencji2013-12-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 16.12.2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1548Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567. Ustawa weszła w życie dnia 15 maja 2014 r.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-08-25
GENERUJ RAPORT

Powrót