Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-12-10
K 16/13

SygnaturaK 16/13
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-12-10
TytułFinansowanie niepublicznych szkół wyższych (dotacje).
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1588
Data ogłoszenia sentencji2013-12-18
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 94 ust. 5 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uzależniają prawo niepublicznych szkół wyższych do dotacji ze środków publicznych od warunków ustalonych w rozporządzeniu, są niezgodne z art. 70 ust. 3 zdanie trzecie Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 18.12.2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

 

 

Akt wykonujący
Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót