Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-12-10
U 5/13

SygnaturaU 5/13
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-12-10
TytułZwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji, strażaka z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS).
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1612
Data ogłoszenia sentencji2013-12-20
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. § 44 pkt 6 oraz § 57 pkt 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349, z późn. zm.) w zakresie, w jakim powodują uznanie policjanta za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby albo zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) bez względu na stan zdrowia, są niezgodne z art. 60 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

2. § 44 pkt 6 oraz § 57 pkt 4 i 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim powodują uznanie strażaka za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby z powodu nosicielstwa wirusa HIV, zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby albo zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) bez względu na stan zdrowia, są niezgodne z art. 60 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy powołane w sentencji, w zakresach tam wskazanym, tracą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 20 grudnia 2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 1991 r. Nr 79 poz. 349Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych procedowany jest projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który realizuje wspomniane wyżej założenia reformy systemu emerytalnego służb mundurowych oraz uwzględni wyroki Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 61/08 oraz U 5/13. Ustawa została uchwalona 10 października 2014 r. i oczekuje na podpis Prezydenta RP. 

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-03-05
GENERUJ RAPORT

Powrót