Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-05-08
U 9/13

SygnaturaU 9/13
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-05-08
TytułUpoważnienie Ministra Sprawiedliwości do żądania od prezesa sądu apelacyjnego akt spraw sądowych
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 674
Data ogłoszenia sentencji2014-05-23
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

§ 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69), w części obejmującej słowa „ , a w uzasadnionych przypadkach – także akt spraw sądowych”, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, w zakresie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny w sentencji orzeczenia utracił moc powszechnie obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 23 maja 2014 r. 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2013 r. poz. 69Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 2680)

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (nr druku 2544).

Projekty w Sejmie rozpatrywane były łącznie.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na posiedzeniu dnia 20 lutego 2015 r. Następnie Prezydent w trybie kontroli prewencyjnej zaskarżył niektóre przepisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok w sprawie o sygn. Kp 1/15 w dniu 14 października 2015 r.

Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót