Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-03-13
P 38/11

SygnaturaP 38/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-03-13
TytułUznanie za nieruchomość zbędną nieruchomości wywłaszczonej przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 376
Data ogłoszenia sentencji2014-03-24
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Z dniem wejścia wyroku w życie, tj. z dniem 24 marca 2014 r., art. 137 ust. 1 pkt 2 w zakresie wskazanym w sentencji utracił moc obowiązującą.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury i Budownictwa
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót