Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-12-14
K 36/15

SygnaturaK 36/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-12-14
TytułZasady pobierania opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 2418
Data ogłoszenia sentencji2017-12-22
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał stwierdził, iż skutkiem wyroku jest na przyszłość, od dnia jego wejścia w życie, zwolnienie od opłaty podstawowej i opłaty ewidencyjnej wydania nowego prawa jazdy w sytuacji, w której konieczność dokonania zmiany zawartych w nim danych jest wynikiem niezależnych od posiadacza tego dokumentu (dokonanych nie na jego wniosek) działań organów władzy samorządowej. W szczególności dotyczy to zmiany nazwy (patrona) ulicy. Trybunał Konstytucyjny podkreślił,
że – w istniejącym kontekście normatywnym – niniejszy wyrok nie oznacza zwolnienia posiadacza prawa jazdy z samego obowiązku aktualizowania danych w tym dokumencie, a więc z powiadamiania starosty o zmianie danych i wystąpienia o nowy dokument.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Aktualnie trwają prace koncepcyjne w resorcie odpowiedzialnym za wykonanie wyroku.

Data aktualizacji2018-04-20
GENERUJ RAPORT

Powrót