Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2008-12-18
K 19/07

SygnaturaK 19/07
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2008-12-18
TytułDotacje gminy do działalności niepublicznych przedszkoli
PublikatorDz.U. 2008 r. Nr 235 poz. 1618
Data ogłoszenia sentencji2008-12-30
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

I. Art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim nakazuje pokrycie wyższych kosztów dotacji – w przeliczeniu na jednego ucznia – niż dotacje przysługujące przedszkolom niepublicznym usytuowanym na terenie gminy zobowiązanej, w tej części kosztów, która przekracza iloczyn ustalonego przez gminę zobowiązaną wskaźnika procentowego i kwoty wydatków bieżących, o których mowa w ust. 2b tego artykułu, ustalonych przez gminę uprawnioną do refundacji, jest niezgodny z art. 16 ust. 2 i art. 167 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, z późn. zm.),

c) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 164 ust. 3 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, w zakresie określonym w punkcie b, traci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2009 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Edukacji Narodowej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót