Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2018 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • Data aktu prawnego: 2004-07-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-08-21

  z wyjątkiem art. 10 i art. 103–110, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., art. 16, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., i rozdziału 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2014 r. poz. 359 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 22f

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

  [Szczegóły]
 • art. 22g

  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, w tym w szczególności sposób potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony bezpłatnie przez pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 22b ust. 2a

  [Szczegóły]