Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
161Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - zaległe
 
162Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
163Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
164Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
165Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 3)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
3) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 1-6 - dla nadzorowanych przez niego uczelni
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
166Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
167Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Otwarte - zaległe
 
168Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - zaległe
 
169Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
170Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
171Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 462 ust.2 pkt 4)
2018-10-01
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, każdy w zakresie swojej właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału:
4) środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 468 ust. 5 pkt 1 - dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
172Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowegoMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
173Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 40 ust.3)
2017-12-17

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody
żywej i nieożywionej za pomniki przyrody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
174Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1a)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagajacych ochrony czynnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
175Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1b)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

b) objętych ochroną częściową

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
176Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1c)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
177Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1d)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
178Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 2)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
179Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
180Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1b)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
b)  zwierząt objętych ochroną częściową

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane