Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-02-23
K 2/15

SygnaturaK 2/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-02-23
TytułZwrot opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 476
Data ogłoszenia sentencji2017-03-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161) w zakresie, w jakim pomija zwrot opłat za naukę dzieci, które ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego nie mają możliwości uczęszczania do bezpłatnego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej lub korzystania z innej formy wychowania przedszkolnego w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jest niezgodny z art. 70 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Spraw Zagranicznych
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1RządowyRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw Praca w komisjach po I CzytaniuZgłoszony do wykazu prac RMUD211
Data aktualizacji2018-08-09
GENERUJ RAPORT

Powrót