Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-10-05
Kp 4/15

SygnaturaKp 4/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-10-05
TytułKuratorzy sądowi; proces legislacyjny
PublikatorM.P. 2017 r. poz. 938
Data ogłoszenia sentencji2017-10-11
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wyrok został wydany w trybie kontroli prewencyjnej. Oznacza to, że zaskarżone przepisy w chwili ich kontrolowania przez Trybunał jeszcze nie obowiązywały.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczenia
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2017-12-27
GENERUJ RAPORT

Powrót