Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2017-12-13
SK 48/15

SygnaturaSK 48/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2017-12-13
TytułPodatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości
PublikatorDz.U. 2017 r. poz. 2432
Data ogłoszenia sentencji2017-12-27
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

W zakresie wskazanym w sentencji wyroku przepis traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Finansów
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2018-03-12
GENERUJ RAPORT

Powrót