Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-02-07
K 39/15

SygnaturaK 39/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-02-07
TytułPrawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 352
Data ogłoszenia sentencji2018-02-12
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

I

1. Art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12) w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz Lp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy powołanej w punkcie 1.

II
Przepisy wymienione w części I tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy uznane za niekonstytucyjne albo niezgodne z ustawą - Prawo budowlane tracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 13 lutego 2019 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1332Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1278Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Inwestycji i Rozwoju
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1RządowyProjekt ustawy o inżynierach budownictwaKonsultacje publiczneZgłoszony do wykazu prac RMUD434
2SenackiProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlaneKomisja Senackanie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Data aktualizacji2018-10-16
GENERUJ RAPORT

Powrót