Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2019-03-06
K 18/17

SygnaturaK 18/17
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2019-03-06
TytułDochody jednostek samorządu terytorialnego
PublikatorDz.U. 2019 r. poz. 525
Data ogłoszenia sentencji2019-03-20
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty określonej w art. 29 powołanej ustawy w kwocie wyższej od należnej:
a) jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 165 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia TK, traci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2019 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Finansów
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2019-05-21
GENERUJ RAPORT

Powrót