Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zestawienia, o którym mowa
w ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 161Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(art. 121i ust.3)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-06-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót