Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które

mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 900Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(art. 3f §4)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2014-05-11
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót