Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wywiadu środowiskowego

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 2094Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 12 ust.1 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-05-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót