Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych,

finansów publicznych, szkolnictwa wyższego, nauki, Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Sprawiedliwości

określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii

1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, uwzględniając konieczność zabezpieczenia

tych środków, substancji lub preparatów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych oraz zapewnienia

bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w ich niszczeniu

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 172Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 241 ust.3 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót