Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1614Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(art. 85 ust.7 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-08-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót