Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania
doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1314Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(art. 63a §2)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-09-08
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót