Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 724Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(art. 48a ust.7 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-10-03
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót