Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się koniecznością zapewnienia przejrzystości
danych ujętych na liście

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 2106Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
(art. 26 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-11-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót