Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów regulowanych:
2) związanych z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją, o których mowa w art. 56
ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 2272Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(art. 57 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejdyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-01-18
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót