Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program praktyki

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 993Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(art. 10a ust.11 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-05-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót