Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres kontroli, o których mowa w art. 18 i art. 28 ust. 7 rozporządzenia nr 1379/2013, tryb ich przeprowadzania oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 262Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
(art. 43 ust.7)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-09-15
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót