Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb wydawania i unieważniania certyfikatów dostawcy usług zaufania oraz certyfikatów narodowego centrum certyfikacji,

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 162Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(art. 12 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-10-07
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót