Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy:
1)   sposób obliczania wartości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 i 2,
2)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, oraz sposób obliczania wartości pomocy publicznej, o którym mowa w ust. 4a

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 2389Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(art. 39 ust.11)
Organ zobligowanyMinister Energii
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-08-31
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót