Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej
oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy
organ gminy podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, o których mowa
w § 1 i 2, czynności tych podmiotów, w zakresie wykonywania pracy, w tym dotyczące zgłaszania zapotrzebowania
na przyjęcie do pracy skazanych, organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli skazanych,
 

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 676Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
(art. 123a §8)
Organ zobligowanyMinister Sprawiedliwości
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-04-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót