Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2393Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(art. 6a ust.5 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejTAK
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-06-21
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót