Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku oraz szczegółowy zakres

danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania

leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych,

a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste,

o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 172Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 33c ust.3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-11-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót