Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1006Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
(art. 7 ust.5)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-07-12
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót