Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 37 | Wyświetlana strona 1 z 2
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1K 20/20
Data wydania:2021-04-15
Dz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia:2021-04-15
Pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
2SK 9/17
Data wydania:2020-12-02
Dz.U. 2020 r. poz. 2186
Data ogłoszenia:2020-12-08
Koszty sądowe w sprawach cywilnychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
3K 46/15
Data wydania:2020-08-19
Dz.U. 2020 r. poz. 1458
Data ogłoszenia:2020-08-26
Zasady orzekania środków zabezpieczającychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
4K 4/19
Data wydania:2020-07-22
Dz.U. 2020 r. poz. 1336
Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
5K 3/19
Data wydania:2020-06-10
Dz.U. 2020 r. poz. 1055
Data ogłoszenia:2020-06-18
Spółdzielnie mieszkanioweniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
6P 19/16
Data wydania:2020-04-29
Dz.U. 2020 r. poz. 807
Data ogłoszenia:2020-05-06
Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych)niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
7P 9/18
Data wydania:2019-11-26
Dz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia:2019-12-04
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
8K 4/17
Data wydania:2019-11-20
Dz.U. 2019 r. poz. 2331
Data ogłoszenia:2019-11-28
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejniezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
9SK 31/16
Data wydania:2019-09-25
Dz.U. 2019 r. poz. 1915
Data ogłoszenia:2019-10-09
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
10SK 14/18
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1349
Data ogłoszenia:2019-07-19
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
11K 16/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1238
Data ogłoszenia:2019-07-04
Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
12K 8/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1255
Data ogłoszenia:2019-07-08
Kodeks postępowania karnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
13SK 2/17
Data wydania:2019-06-26
Dz.U. 2019 r. poz. 1257
Data ogłoszenia:2019-07-08
Ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób uprawnionych do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawnąniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
14SK 22/16
Data wydania:2019-05-22
Dz.U. 2019 r. poz. 1009
Data ogłoszenia:2019-05-30
Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznejniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
15K 45/16
Data wydania:2019-05-08
Dz.U. 2019 r. poz. 897
Data ogłoszenia:2019-05-14
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckichniezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
16K 14/17
Data wydania:2019-04-18
Dz.U. 2019 r. poz. 858
Data ogłoszenia:2019-05-09
Kara łącznaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
17P 19/17
Data wydania:2019-01-16
Dz.U. 2019 r. poz. 128
Data ogłoszenia:2019-01-22
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówniezgodnyUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Niewykonane
18SK 6/16
Data wydania:2019-01-08
Dz.U. 2019 r. poz. 76
Data ogłoszenia:2019-01-15
Zasady, na jakich osoba zatrzymana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia uczestniczy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanieniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
19SK 8/14
Data wydania:2018-05-23
Dz.U. 2018 r. poz. 1083
Data ogłoszenia:2018-06-06
Ochrona informacji niejawnych a prawo do sąduniezgodnyMinister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Do Spraw Służb Specjalnych
Niewykonane
20P 7/16
Data wydania:2018-03-14
Dz.U. 2018 r. poz. 582
Data ogłoszenia:2018-03-20
Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielniniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane