Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 396 | Wyświetlana strona 10 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
181K 16/04
Data wydania:2005-05-18
Dz.U. 2005 r. Nr 95 poz. 806
Data ogłoszenia:2005-05-31
Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieciniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
182K 2/07
Data wydania:2007-05-11
Dz.U. 2007 r. Nr 85 poz. 571
Data ogłoszenia:2007-05-15
LustracjaniezgodnyInny
Częściowo wykonane
183SK 50/06
Data wydania:2007-07-10
Dz.U. 2007 r. Nr 128 poz. 903
Data ogłoszenia:2007-07-18
Skierowanie na obserwację w zakładzie leczniczymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Częściowo wykonane
184K 22/03
Data wydania:2004-03-16
Dz.U. 2004 r. Nr 51 poz. 514
Data ogłoszenia:2004-03-16
Konstytucyjność niektórych przepisów dotyczących likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Częściowo wykonane
185P 18/05
Data wydania:2006-05-08
Dz.U. 2006 r. Nr 84 poz. 585
Data ogłoszenia:2006-05-18
Ustalenie przez komornika wysokości kosztów postępowanianiezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
186P 10/07
Data wydania:2007-10-23
Dz.U. 2007 r. Nr 200 poz. 1445
Data ogłoszenia:2007-10-23
Wyłączenie mężczyzn z prawa do wcześniejszej emeryturyniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonane
187P 61/08
Data wydania:2009-11-26
Dz.U. 2009 r. Nr 202 poz. 1568
Data ogłoszenia:2009-12-01
Zasady orzekania o niezdolności do służby w PolicjiniezgodnyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wykonane
188K 45/01
Data wydania:2002-06-25
Dz.U. 2002 r. Nr 100 poz. 923
Data ogłoszenia:2002-07-05
Konstytucyjność przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionejniezgodnyMinister Finansów
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
189SK 37/01
Data wydania:2003-01-28
Dz.U. 2003 r. Nr 24 poz. 201
Data ogłoszenia:2003-02-13
Konstytucyjność przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacjiniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
190K 25/01
Data wydania:2003-07-02
Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1121
Data ogłoszenia:2003-07-09
Przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem AntymonopolowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Wykonane
191SK 12/03
Data wydania:2003-06-09
Dz.U. 2003 r. Nr 109 poz. 1036
Data ogłoszenia:2003-07-27
Norma intertemporalna wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnegoniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
192SK 7/03
Data wydania:2005-04-04
Dz.U. 2005 r. Nr 68 poz. 610
Data ogłoszenia:2005-04-25
Brak solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania ZOZ - zasady wynagradzania lekarzy za dyżuryniezgodnyMinister Zdrowia
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
193P 8/05
Data wydania:2006-03-13
Dz.U. 2006 r. Nr 46 poz. 335
Data ogłoszenia:2006-03-21
Zasady wyłączania z ubezpieczenia społecznego rolnikówniezgodnyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
194K 13/05
Data wydania:2006-03-21
Dz.U. 2006 r. Nr 49 poz. 359
Data ogłoszenia:2006-03-27
Fundusz rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionejniezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
195SK 30/04
Data wydania:2006-04-10
Dz.U. 2006 r. Nr 64 poz. 456
Data ogłoszenia:2006-04-18
Użytkowanie wieczyste schroniskaniezgodnyMinister Infrastruktury i Budownictwa
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
196K 1/06
Data wydania:2006-09-26
Dz.U. 2006 r. Nr 181 poz. 1337
Data ogłoszenia:2006-10-06
Samodzielność gminyniezgodnyMinister Obrony Narodowej
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
197SK 49/05
Data wydania:2007-04-24
Dz.U. 2007 r. Nr 81 poz. 554
Data ogłoszenia:2007-05-10
Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiemniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
198SK 16/05
Data wydania:2007-11-14
Dz.U. 2007 r. Nr 221 poz. 1650
Data ogłoszenia:2007-11-27
Postępowanie sądoweniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
199P 43/07
Data wydania:2007-12-10
Dz.U. 2007 r. Nr 235 poz. 1734
Data ogłoszenia:2007-12-18
Zastosowanie sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawaniezgodnyMinister Finansów
Wykonane
200K 19/08
Data wydania:2011-04-19
Dz.U. 2011 r. Nr 89 poz. 514
Data ogłoszenia:2011-04-29
Postępowanie lustracyjneniezgodnyInny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych