Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2005-05-18
K 16/04

SygnaturaK 16/04
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2005-05-18
TytułDodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci
PublikatorDz.U. 2005 r. Nr 95 poz. 806
Data ogłoszenia sentencji2005-05-31
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 3 pkt 17, art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.):

a) są niezgodne z art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 27 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.);

b) nie są niezgodne z art. 48 Konstytucji.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy powołane w sentencji, tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2005 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) utraciła moc z dniem 1 października 2008 r. Obecnie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7).

Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót