Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2004-03-16
K 22/03

SygnaturaK 22/03
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2004-03-16
TytułKonstytucyjność niektórych przepisów dotyczących likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy
PublikatorDz.U. 2004 r. Nr 51 poz. 514
Data ogłoszenia sentencji2004-03-16
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 6 dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41 poz. 184, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 64. ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa (Dz. U. Nr 7, poz. 78, z późn. zm.) jest niezgodne z art. 64 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 235 w związku z art. 231 § 1 zdanie 2 i w związku z art. 465 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z póź zm.) oraz w związku z dekretem wymienionym w punkcie 1 i rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2, w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli postanowienia prokuratora o przejściu depozytu na rzecz Skarbu Państwa, są niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy powołane w sentencji, tracą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 16.03.2004 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaCzęściowo wykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Dodatkowe informacje

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, zgodnie z infromacją zawartą w uzasadnieniu do projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r; sygn. akt K 22/03, w zakresie regulacji dotyczących rzeczy znalezionych.

Akt wykonujący
Data aktualizacji2015-03-05
GENERUJ RAPORT

Powrót