Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2005-05-17
P 6/04

SygnaturaP 6/04
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2005-05-17
TytułOpłaty za czynności komornika
PublikatorDz.U. 2005 r. Nr 94 poz. 796
Data ogłoszenia sentencji2005-05-30
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, został zaskarżony w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 236, poz. 2356), zatem w dniu wejścia w życie wyroku TK, tj. w dniu 30 maja 2005 r. nie miał mocy obowiązującej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-09
GENERUJ RAPORT

Powrót