Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-12-11
P 133/15

SygnaturaP 133/15
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-12-11
TytułPrawo żądania przywrócenia do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 2377
Data ogłoszenia sentencji2018-12-20
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 50 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną wynikającą z art. 39 tej ustawy, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Wyrok TK dotyczy pominięcia ustawodawczego i nie powoduje utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2019-10-01
GENERUJ RAPORT

Powrót