Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-12-05
K 6/17

SygnaturaK 6/17
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-12-05
TytułPrawo o ruchu drogowym
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 2322
Data ogłoszenia sentencji2018-12-12
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1) art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie,
2) art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
– są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepisy wymienione w części I sentencji wyroku tracą moc obowiązującą z upływem 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Infrastruktury
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1SenackiProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowymI Czytanie w Sejmienie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Data aktualizacji2020-01-30
GENERUJ RAPORT

Powrót