Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2008-04-01
SK 77/06

SygnaturaSK 77/06
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2008-04-01
TytułDziałanie władzy publicznej (wynagrodzenie za szkodę)
PublikatorDz.U. 2008 r. Nr 59 poz. 367
Data ogłoszenia sentencji2008-04-09
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 4241 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), w części obejmującej słowa „kończącego postępowanie w sprawie”, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis powołany w sentencji, traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 9.04.2008 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2005 r. Nr 13 poz. 98Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2014-01-08
GENERUJ RAPORT

Powrót